Főoldal Művészettörténet - A múlt Mesterei (1861 - 1927) RIPPL-RÓNAI József
(1861 - 1927) RIPPL-RÓNAI József

Rippl-Rónai József 1861. május 23-án született Kaposvárott, ahol apja iskolaigazgató volt. Rövid gyógyszerészeti tanulmányok után útja 1884-ben Münchenbe vezetett. A kor szokásainak megfelelően a bajor Képzőművészeti Akadémia képezte ki felsőfokon azokat a magyar művészeket, akik az ott divatban lévő kedélyes szalon zsánerfestészeten keresztül kiváló technikai képzettségre tettek szert. Rippl-Rónai szülei anyagi támogatásával Herterich és Diez élő modelleket alkalmazó osztályába iratkozott be. Rajztanulmányai jó ütemben haladtak, ezt bizonyítja 1886-ban a pesti „Üstökös” című lapban megjelent első rajza is. 1885–1886-ban a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 300 forintos ösztöndíjat adományozott a fiatal művésznek. Az akadémia festészeti osztályán kialakított merev oktatási rendszer nem volt megfelelő tanulási metódus számára. Ezért volt nagy jelentősége annak, hogy 1887-ben újabb magyar ösztöndíjat kapott a rézkarckészítés tanulmányozására, s Párizsba utazhatott. Szinte azonnal felkereste az akkor már világhírű honfitársát, Munkácsy Mihályt, akinek megmutatta száz életnagyságú akt- és fejtanulmányát. Munkácsy felfogadta maga mellé, és így nála segédként dolgozhatott, másolhatta műveit, náluk ebédelt, eljárt a pénteki estélyekre, ahol megismerkedett kora hírességeivel. A fiatal művész kétszer is próbálkozott a Munkácsy által alapított ösztöndíj elnyerésével, de nem járt sikerrel. A megélhetést biztosító másolatokon kívül saját műveket is készített Munkácsy szalonképeinek modorában, s ezeket a mester segítségével Sedelmayer műkereskedő adta el amerikai gyűjtőknek. Munkácsy „szívessége nem ismert határt” – írta a művész a nála töltött három esztendőről. Rippl-Rónai hamar megtanulta Munkácsy technikáját, majd nagy lelki harcok árán sikerült a Munkácsy-iskolából kiválnia. Pontaveni kocsma című képen láthatjuk tanulmányai összegzését, a kissé komor, sötét színekkel festett kompozíció a korszak kedélyes zsánerjeleneteinek jellegzetességeit hordozza magán.
...

A festő életrajza

1861. május 23.    Rippl-Rónai József megszületett Kaposvárott.

1881    Az állami gimnázium után gyógyszerészi oklevelet szerzett.

1882     Gróf Zichy Ödön gyermekeinek házitanítója volt, kedvtelésből festeni tanult.

1884    Szülei és a gróf segítségével megkezdte tanulmányait Münchenben, a Képzőművészeti Akadémián.

1885–1886    A magyar Képzőművészeti Tanács ösztöndíjat adományozott neki.

1887    A rézkarckészítés tanulmányozására egyéves ösztöndíjat kapott Párizsban.

1887–1888    Párizsban Munkácsy Mihály műveinek másolásából élt.

1888     Egy játszma bézique című képével Munkácsy-ösztöndíjra pályázott, de nem kapta meg.

1888    Megalakult a Groupe de Nabis (héberül próféták) művésztársaság.

1889    Lazarine Baudrion a művész élettársa lett. A Julian Akadémián megismerkedett a Nabis festőcsoport tagjaival.

1890    Külvárosi szoba belseje című képével pályázott újra a Munkácsy-ösztöndíjra, de nem kapta meg. Barátságot kötött James Pitcairn Knowles skót festővel.

1892    Párizsban megnyílt első kiállítása. Skót barátjával és élettársával a Párizs melletti Neuillybe költözik.

1893    A Nabis művészcsoport kiállításán bemutatta képeit.

1894    A Mars mezei Szalonban kiállított Öreganyám című képéről a francia sajtó elismeréssel írt. A „Revue Blanche” köré csoportosuló fiatal művészek maguk közé fogadták.

1895    Samuel Bing megjelentette a „Les Vierges” című művészi könyvet, amely a költői szöveg mellett Rippl-Rónai 4 litográfiáját tartalmazta.

1896     Első pesti kiállítása az egyik országgyűlési képviselő körúti lakásán volt. A kiállítás a sajtóban nagy visszhangot váltott ki, s ennek hatására gróf Andrássy Tivadar megbízta palotája ebédlőjének berendezésével.

1897    Az Iparművészeti Múzeum 1000 forintért megvásárolta az Idealizmus és realizmus című kárpitját. Az Andrássy-palota ebédlőberendezésének kivitelezési munkáin Wiesbadenben, Pesten és Pécsett is dolgoztak.

1898    Az Iparművészeti Múzeumban bemutatta az ebédlő elkészült műtárgyait.

1899    Párizsban, a Durand-Ruel galériában, a Nabis-tagokkal együtt megrendezett kiállításon tíz képet állított ki. Maillol meghívására Banyuls-sur-Merbe utazott.

1900     Megrendezte első magyarországi nyilvános kiállítását a Royal Szállóban. A párizsi világkiállításon hímzéseivel ezüstérmet nyert.

1901    Somogyaszalóra költözött öccséhez, majd nyáron Belgiumba, télen Oroszországba utazott.

1902    Megvásárolta Kaposváron a Fő utca egyik parasztházát. Második kiállítása Pesten a Merkur Palotában nyílt meg.

1904    Meglátogatta öccsét Fiuméban, majd Olaszországban utazgatott.

1906    Nagy sikerű kiállítása nyílt a Könyves Kálmán Szalonban. Ez évben feleségül vette élettársát. A milánói világkiállításon keletkezett tűzben elégtek műalkotásai.

1908    Eladott képeinek árából megvásárolta a kaposvári Róma-hegyen található villát és a hozzá tartozó 10 hold földet. Megalakult a MIÉNK művészcsoport, melynek egyik vezetőségi tagjává választották.

1910    Feleségével Berlinben és Drezdában, majd Párizsban kiállításokat látogatott, magukhoz vették Lazarine testvérének árva kislányát, Anellát.

1911    A „Nyugat” kiadásában megjelent „Emlékezéseim” című önéletrajza, mely az időpontok tekintetében nem mindig pontos. Testvére visszaköltözött Kaposvárra és házát múzeumként működtette.

1912    Megnyílt az Ernst Múzeum. A lépcsőházban elhelyezett üvegablakot Rippl-Rónai tervezte.

1913    A Könyves Kálmán Kiadó megjelentette ötven rajzát. Medgyessy Ferenc nála dolgozott. Meglátogatta Thomas Mann.

1914    Maillol portréja című képéért Állami Művészeti érmet kapott. Feleségével és Anellával rokonlátogatáson voltak Franciaországban, amikor kitört az első világháború. Mâconba internálták (1914. szeptembertől 1915. februárig).

1915    Az Ernst Múzeumban bemutatta háborús festményeit és rajzait. Internálásuk történetét a katalógusban Anella írta meg. Megismerkedett későbbi szeretőjével, Bányai Zorka pincérnővel.

1916    A szerbiai fronton öthetes sajtószolgálatot teljesített, s ekkor ismerkedett meg Oskar Kokoschka festővel.

1917    Az Ernst Múzeumban bemutatta Újabb rajzok és festmények című kiállítását.

1919    Utolsó olajképének címe Zorka fekete ruhában.

1920    A Szinyei Merse Pál Művésztársaság tagja lett.

1922    Ödön öccsének hagyatéka Somogy megyére szállt, a művész művei közül így került számos műtárgy a kaposvári múzeumba.

1923    A „Nyugat” íróiról pasztell arcképsorozatot készített.

1924    A Képzőművészek Új Társasága (KÚT) nevű progresszív művészcsoport az elnökének választotta.

1925    Agyvérzést kapott, és súlyosan megbetegedett.

1926    A firenzei Uffizi Képtár önarcképet kért tőle a művészek képcsarnokába. Újabb agyvérzés érte.

1927    November 25-én halt meg. Kaposvárott, a Keleti temetőben díszsírhelyen nyugszik.

Részlet a „A Magyar Festészet Mesterei” köteteiből (Kossuth Kiadó)

 
Hirdetés
smArt web design
fbPixel