Arts-up - Art Network - Művészeti galéria

Adatlap

Dréher János
Festészet
Lírai geometrikus
Nyirpalota utca 71.
Budapest
Magyarország
+36 1 417 45 23
+ 36 20 55 14 145
Üzenet küldése
Vissza
Vissza

Galéria

Bemutatkozás

Munkáimban a különféle festékeken túl az anyag, a matéria, s így természetszerűleg a faktúra játsszák a főszerepet. Egy speciális műanyagbázisú, vízzel hígítható ragasztóanyaggal kötöm meg azt az általában farostlemezre felhordott, egyénileg ki kísérletezett, réteges vakolatmasszát, amelyből ily módon hordozható házfalakra emlékeztető, táblakép funkciójú felület képződik. Ennek a vakolatmasszának az alapanyaga a homok, amelyet még nedves, de száraz állapotában is lehet alakítani, húzni, kenni, vágni, dörzsölni, karcolni, mintázni és színezni. Ez a technika némiképp még őrzi a hagyományos freskó és szekkó, vagyis a nedves és száraz vakolatfestés egyes eljárásmozzanatait, valójában már a modern művészet által kitaposott ösvények hagyományán áll, és halad tovább a művészi szabadság, az egyéni mitológi a terem tés és a személyes nyomhagyás útján a közösségi elismertség felé.
Idegen kifejezéssel úgynevezett „hautes pâtes”, azaz magasan, vastagon felrakott, pasztózus, testes anyagokat használok képeim megalkotásánál. A mesterségbeli eljárásnak és a matériának pedig, mivel az új „médium maga az üzenet”, megvan az önértéke. S túl azon, hogy már Leonardo is felfigyelt a vakolatokon megjelenő nedvességfoltok képzeletet elindító szerepére, a reneszánszban a részlet, az absztrakt organikus vagy geometrikus forma még nem vált önértékké a képzőművészetben. A díszítő- vagy népművészeten túl, ez csak az úgynevezett modern és neoavantgárd irányzatokban, szorosabban az informel, azaz a formátlanságnak nevezett festészeti tendenciában jelent meg a második világháború után. Műveim tehát Jean Fautrier, Jean Dubuffet és Antoni Tŕpies anyagképeivel éppúgy párhuzamba állíthatók, mint például Kovács László (1944–2006), Birkás István, Gáll Ádám vagy Kis-Tóth Ferenc stukkó és sgraffito műveivel.
Végül is én csak úgy teszek, mint egy állásából elbocsátott, szórakozott és álmodozó (festő-mázoló) kőműves, aki a maga készítette és felkutatta szerszámaival és a maga gyönyörűségére mindig csak egy-egy vakolatrészletet hord fel egy-egy meghatározott nagyságú, hordozható álfal-felületre, amelyet azután más és más színezésű, vastagságú és felületű anyagrétegekkel el-eltakar, elrejt és átrendez, átkomponál, esetleg össze is karcol és át is fest, sőt adott esetben hasonlóképpen megismétel, kiemel, átír és átfogalmaz. Így a táblaképek mértani vonalstruktúrái és területelrendeződései leginkább a pillanat szülte hangulatoktól függenek, az előre ki nem számítható képzettársításokra támaszkodnak, és a szabad ötletek tárházára, illetve az emlékrögök morzsáira épülnek, s gyakran konfrontálódnak vagy ízesülnek irracionálisnak minősíthető, megszilárdult (nedvesség!) foltokkal, karcolt ákombákom firkákkal és álmérnöki jeltöredékekkel, valamint újra feltárt, viszszakapart üledékrétegekkel.
A folyamat –mint egy absztrakt- organikus terülő -minta– szinte végteleníthető, ahogy a vakolatfelrakások, vakolatleverések és -hámlások, -foltosodások, -ázások, -hullások és -roncsolódások processzusa is az, – az emberi intellektus és az esztétika jegyében.

DRÉHERJÁNOS
festőművész

Lakcím
1157 Budapest, Nyírpalota út 71.

Mobil
+36 20 5514145

Születési hely
Budapest

Születési idő
1952. január 25.

Iskolák
1973–1977 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1977–1982 Magyar Képzőművészeti Főiskola

Tagságok
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ)
Magyar Festők Társasága
Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria (KMG) - kuratóriumi tag
Art 9 Egyesület
Rákospalotai Művészeti Egyesület
Matéria Művészeti Társaság

smArt web design