Arts-up - Art Network - Művészeti galéria

Adatlap

Ghyczy György
Festészet
http://ghart.x3.hu
Üzenet küldése
Vissza
Vissza

Galéria

Bemutatkozás

A művész tájtörténeteknek nevezi képeit. Alighanem jogosan, hiszen ö a motorja, működtetője, mozgatója, irányítója, teremtője azoknak a geometrikus-organikus elemszerkezeteknek, amelyek új és új szubjektív történésekké, tájesszenciákká állnak össze. A föld, a mező, a hegy, a domb, a kert, a dűlő madártávlatos, sávos tektonikájába persze itt-ott belekerül egy-egy elvontabb tárgyi motívum is – a fáé, ágé, karóé, kerítésé, villanypóznáé, házé, templomé, virágé, napé stb. –, de ezeknek írásjelszerűsége azonban nem átfogalmazza, inkább csak átérzékenyíti a meglévő képi struktúrát.
És a színek jelentősége is átértelmeződik. Tudniillik egyrészt megőrzik a természetre utaltságukat, másrészt elszakadva a látványvilágtól jelképes értelmet, érzelmi-gondolati, hogy ne mondjuk, mitológiai töltést kapnak. Nem tudok szebbet és pontosabbat kitalálni: Ghyczy képeinek van valami haikuszerűsége. Tájtörténetei egyszerre a konkrét pillanat benyomásainak sűrítményei, valamint a végtelen idő fonalának megragadásai. Bennük a külső világ jelenségei, felvillanásai életfilozófiává, lélekrezdüléssé, továbbépíthető toposszá, szellemi tartalommá, gondolattá alakulnak át. (Novotny Tihamér)

smArt web design